Sztuka handlu w sieci

REGULAMIN

Właścicielem księgarni internetowej dostępnej pod adresem www.wagros.pl jest wydawnictwo WAGROS, ul. Międzyzdrojska 50-52, 60-456 Poznań, NIP  779-15-73-539 i regon: 630431459. Tel. 61 84 88 297

Firma działa na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Miasta Poznań od 1995 roku.

Księgarnia internetowa oferuje do sprzedaży tytuły wydane nakładem wydawnictwa Wagros, innych wydawnictw językowych oraz w części antykwarycznej wybranych tytułów innych wydawnictw polskich i zagranicznych.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Telefonicznie pod  nr (61) 84 88 297 w godzinach od 9.00 do 19.00 od poniedziałku do soboty.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia płatne poprzez PAYU lub za pobraniem realizowane są od razu po ich otrzymaniu,

zamówienia płatne przelewem – po zarejestrowaniu na koncie wydawnictwa przelewu opiewającego na towar + koszty przesyłki.

Przy czym zamówienia złożone przez  Internet lub telefonicznie w piątek po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta realizowane będą następnego dnia roboczego.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi z reguły 3-7 dni (od momentu jego złożenia - uwzględniając termin dostarczenia przez PP)

ZMIANA ZAMÓWIENIA lub ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może zmodyfikować lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie (61) 84 88 297 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na zamowienia@wagros.com.pl

2. Klient ma prawo zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od sprzedaży przed jego upływem.

Warunkiem odstąpienia jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów używania. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD-ROM muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Produkt musi być kompletny, tzn. musi zawierać wszystkie elementy składowe.

Konieczne jest też dołączenie dowodu zakupu (paragon, faktura VAT).

Pieniądze za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego produktu.

Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy WAGROS nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na pobraniem. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia do umowy.

Przy zakupie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym klient otrzyma potwierdzenie zakupu drogą mailową lub w przesyłce z innymi zamówionymi, materialnymi produktami.

4. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA przez Sklep Internetowy

Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający, drogą mailową lub telefoniczną, zostanie poinformowany o tym fakcie.

DOKUMENTACJA I KOSZTY  ZAMÓWIENIA

1. Koszty zamówienia (towarów + przesyłki) pokrywa zamawiający. Koszty przesyłki są zależne od ilości zamawianych książek.

2. Do każdej przesyłki dołączony jest zawsze jako dowód zakupu paragon fiskalny.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać zamiast paragonu fakturę, prosimy o podanie w zamówieniu danych niezbędnych do wystawiania faktury VAT (dokładna nazwa firmy, NIP).

By wystawić fakturę VAT w ciągu 7 dni od dokonanej sprzedaży musimy posiadać przesłany Państwu paragon (dołączany zawsze do wysyłanych książek).

3. Ceny towarów znajdujących się w sprzedaży wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych towarów z oferty oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.

5. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 4 nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.

DOSTAWA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską lub inną za pośrednictwem Poczty Polskiej, w zależności od wybranej opcji przy zamówieniu przez klienta.

Książki można otrzymać za pobraniem pocztowym płacąc przy odbiorze lub (przy wcześniejszej wpłacie na konto) listem poleconym lub kurierem PP.

Możliwość bezpiecznej płatności poprzez PayU:

Płatność szybko trafia na nasze konto i możemy niezwłocznie wysłać towar.

PayU daje dostęp do wielu kanałów płatności, w tym płatności kartami.

KOSZTY WYSYŁKI W POLSCE:

    Paczki za pobraniem (płatne przy odbiorze) - Poczta Polska - 12,90

    Paczki płatne kartą (Payu) lub przedpłata przelewem na konto - 7,90

Płatne na konto:

WAGROS ul. Międzyzdrojska 50-52, 60-456 Poznań

82 1140 2004 0000 3502 5880 9871

ODBIÓR OSOBISTY: Poznań, ul. Słupska 73 A (po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Istnieje możliwość odbioru osobistego od poniedziałku do piątku w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Słupskiej 73 A (Poznań – Krzyżowniki)

Prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia dokładnego  terminu odbioru pod nr tel. 61 84 88 297

KOSZTY WYSYŁKI ZA GRANICĘ:

    PRZESYŁKA ZAGRANICZNA (EUROPA) koszt wysyłki Pocztą Polską:

    Książki o łącznej wadze do 0,5 kg - 25,00 zł

    Książki o łącznej wadze od 0,5  do 1 kg - 38,00 zł

    Książki o łącznej wadze od 1 kg  do 2 kg -  68,00 zł

    W przypadku zamówienia książek z przesyłką zagraniczną powyżej 2 kg. prosimy o kontakt z wydawnictwem (telefoniczny lub mailowy) celem ustalenia płatności i sposobu wysyłki.

Płatne na konto:

WAGROS ul. Międzyzdrojska 50-52, 60-456 Poznań

82 1140 2004 0000 3502 5880 9871

IBAN: PL 82 1140 2004 0000 3502 5880 9871 

SWIFT-CODE: BREXPLPWMBK )

JAKOŚĆ TOWARU I REKLAMACJA

1. Wydawnictwo ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

2. W przypadku wystąpienia potrzeby reklamacji, należy je składać:

    na adres e-mail: zamowienia@wagros.com.pl

    listownie na adres: Wagros, ul. Międzyzdrojska 50-52, 60-456 Poznań

    telefonicznie: 61 84 88 297

W opisie reklamacji Klient zamieszcza poniższe informacje:

A. informacja i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

B. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

C. Towar z wadami lub uszkodzony podczas transportu (zgłoszony wcześniej w momencie odbioru przewoźnikowi – kurierowi bądź poczcie) zostanie wymieniony na pełnowartościowy na koszt wydawnictwa.

3. Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie towaru na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.

4. Jeśli nie istnieje możliwość wymiany, gwarantujemy zwrot pieniędzy.

5. Reklamacja dotycząca informacji o nie dostarczonej przesyłce powinna zostać zgłoszona w Biurze Obsługi Klienta

(telefonicznie 61 84 88 297 lub 609 677 345 lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@wagros.com.pl) w ciągu 7 dni od daty złożonego zamówienia.

6. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

WARUNKI SPRZEDAŻY DLA FIRM

Warunki sprzedaży dla firm będących dalszymi dystrybutorami naszych towarów ustalane są indywidualnie poprzez kontakt telef. z wydawnictwem.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dot ww. sprzedaży - prosimy o kontakt:

zamowienia@wagros.com.p

       lub tel.: 061 84 88 297

       kom.:    609 677 345

UWAGA!

Złożenie zamówienia w naszej księgarni wysyłkowej jest jednoznaczne z akceptacją ww. warunków sprzedaży zawartych w niniejszym regulaminie, a składający zamówienie jest świadomy obowiązku zapłaty, które to zamówienie pociąga za sobą. Złożenie tego zamówienia jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
 2. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory danych przetwarzane w związku z niniejsza strona www.
 3. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
  • nazwisko i imię;
  • adres do wysyłki produktów;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego.
 5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 6. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.
 7. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez wydawnictwo Wagros dla celów związanych z realizacją umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

2.W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3.Podczas korzystania ze strony internetowej http://www.wagros.com.pl oraz www.wagros.pl sklep wykorzystuje pliki cookies.

4.Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookies umieszczone zostały w zakładce COOKIES. Dokument ten stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

.